HOME WHO WE ARE MEETINGS EVENTS REACHING OUT RESOURCES TRANS* LINKS


Website security

CONTACT US:
email:
elen@uniquetg.org.uk

Telephone:
Elen or Jenny-Anne
01745 337144
Angelina
01978 845264

UNIQUE Transgender Network is a voluntary group supporting Trans* (transgender) people in North Wales & West Cheshire.

Trans* people, from just-left-the-closet Cross-dressers to Transsexuals following Gender Reassignment Surgery, often need reassurance and support from others with similar experiences.

Unique's prime aim is to help Trans* people accept themselves and find acceptance from others.  
Mae UNIQUE yn sefydliad gwirfoddol sy'n cefnogi pobl Trawsrywiol yng Ngogledd Cymru a Gorllewin Swydd Gaer.

Yn aml mae pobl  trans, o traswisgwyr dirgel i rhai trawsrywiol yn dilyn Llawdriniaeth Newid Rhyw,
angen sicrwydd a chymorth gan eraill gyda phrofiadau tebyg.

Prif nod Unique yw helpu pobl Trawsrywiol derbyn eu hunain a gael eu derbyn gan eraill .


CYSYLLTWCH Â NI :
e-bost :
tina@uniquetg.org.uk


ffôn :
Tina
07848 963445

what unique offers... BETH MAE UNIQUE YN CYNNIG?